Mô tả Công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

Công việc của  Kế toán bán hàng: Ghi chép tất cả những nghiệp vụ lên quan đến quá trình bán hàng, theo dõi công nợ phải thu, hàng bán, hóa đơn bán hàng …. Định kỳ làm báo cáo bán hàng theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Yêu cầu :  Sử dụng tin học văn phòng tốt, biết sử dụng phần mềm bán hàng là một lợi thế., trung thực và cẩn thận, khả năng giao tiếp tốt.
Sau đây là công việc cụ thể của một kế toán bán hàng:

– Cập nhật các hoá đơn bán hàng, bao gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ. Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh , số thứ tự ,thời gian. Lưu trữ , bảo quản.
– Theo dõi tổng hợp và chi tiết bán hàng ra.
– Theo dõi bán hàng theo bộ phận, cửa hàng, nhân viên bán hàng, theo hợp đồng.
– Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của khách hàng.
– Lên kế hoạch thu công nợ và liên hệ với khách hàng.
– Lập báo cáo tuổi nợ và các báo cáo công nợ phải thu theo yêu cầu quản lý.
– Đề xuất các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc với Kế toán trưởng
– Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu
– Chủ động nhắc nhở thanh toán công nợ .
– Đề xuất Trưởng Phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng
– Đề xuất hướng xử lý khi yêu cầu xuất hóa đơn của khách hàng chưa phù hợp .
– Đề xuất khi có điều chỉnh ,sửa đổi , thanh huỷ hóa đơn .
– Nhận sự chỉ đạo, phân công, điều hành trực tiếp của Kế toán trưởng.

Trên đây là những mô tả cơ bản công việc của kế toán bán hàng , còn công việc cụ thể sẽ phải phụ thuộc vào cách thức làm việc theo quy định của từng doanh nghiệp

 

 KẾ TOÁN  excel Kế Toán Bác Thành

Chuyên dạy học kế toán excel trên chứng từ thực tế

ĐT: (024) 3.753.8232  – 0904.766.722 (Mr Kiên)

Web: hocketoanthuchanh.com – Email:info@hocketoanthuchanh.com

Fanface:  www.facebook.com/ketoanbacthanh

ĐC : 69/2/2 Đường D2, P.25, Q.Đông Anh

Học Kế Toán Tại Hà Nội Công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp Kế Toán Bác Thành Học Kế toán excel.

Đưa ra một phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here