hoàng-thị-hạnh

Cảm nhận của bạn Hoàng Thị Hạnh Khi tham gia khóa học tại trung tâm :

” – Qua khóa học tôi đã áp dụng được nhiều kiến thức về báo cáo Thuế và kê khai được báo cáo Thuế qua mạng của các công ty thương mại còn được chuyên sâu trong công tác kế toán”

Học Kế Toán Tại Hà Nội Cảm nhận của bạn Hạnh Kế Toán Bác Thành Học kế toán excel.

Đưa ra một phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here