BỘ TÀI CHÍNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  151/2014/TT-BTC
               Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014.

 

Thông tư 151/2014/TT-BTC 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi,

bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế Thông tư 151/2014/TT-BTC

Tải thông tư tại đây :TT 151-2014-BTC

 

TRUNG TÂM DẠY KẾ TOÁN  excel Kế Toán Bác Thành

Dạy học kế toán excel trên chứng từ thực tế – Đào Tạo Kế Toán, BHXH, thành lập công ty

ĐT: (024) 3.753.8232  – 0904.766.722 (Mr Kiên)

Web: hocketoanthuchanh.com – Email:info@hocketoanthuchanh.com

Fanface:  www.facebook.com/ketoanbacthanh

Học Kế Toán Tại Hà Nội Thông tư 151/2014/TT-BTC Kế Toán Bác Thành Học Kế toán excel.

Đưa ra một phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here