TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/V: NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) PHIÊN BẢN 3.4.4, ỨNG DỤNG KHAI THUẾ QUA MẠNG (IHTKK) PHIÊN BẢN 3.4.5 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5. Trong đó, ứng dụng cập nhật kiểm tra ràng buộc các chỉ tiêu trên Thông báo phát hành hóa đơn đáp ứng yêu cầu “THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN VÀ HÓA ĐƠN MẪU PHẢI ĐƯỢC GỬI ĐẾN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP CHẬM NHẤT HAI (02) NGÀY TRƯỚC KHI TỔ CHỨC KINH DOANH BẮT ĐẦU SỬ DỤNG HÓA ĐƠN”.
 Bắt đầu từ ngày 14/6/2017, khi lập Thông báo phát hành hóa đơn, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.4, iHTKK 3.4.5 thay cho các phiên bản trước đây.
Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:
+ Ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.4: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.5: Thực hiện kê khai tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn
 Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt,sử dụng.
Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK, do cơ quan Thuế cung cấp.

TRÍCH NGUỒN: Tổng Cục Thuế

CPA; CPT Bùi Tấn Hải
Tác giả của các bộ sách KẾ TOÁN TỔNG HỢP excel

  1. Bộ Tự học kế toán tại nhà CẦM TAY CHỈ VIỆC
  2. Bộ Bài tập và bài giải xuyên suốt 1 công ty sản xuất 1 sản phẩm có hình ảnh minh hoạ
  3. Bộ Lập báo cáo tài chính và excel khai báo thuế bằng HÌNH ẢNH MINH HOẠ
  4. Bộ Chứng từ thực tế của Công ty và hướng dẫn excel kế toán trên phần mềm MISA

Công Ty Đào Tạo Và Đào Tạo Kế Toán Thuế Kế Toán Bác Thành
Địa chỉ: 51 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: (024)3.753.8232 – 0913.283.795 – 0904.766.722
Website: www.ketoanexcel.com – Email: bacthanhkt@gmail.com

Đưa ra một phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here