Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

1. Báo cáo tài chính năm gồm:

– Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DN;

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DN;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B 03 – DN;

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính : Mẫu số B 09 – DN.

2. Báo cáo tài chính giữa niên độ: Doanh nghiệp có thể lập theo dạng đầy đủ hoặc dạng tóm lược.

a. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm:

– Bảng cân đối kế toán giữa niên độ: Mẫu số B 01a – DN;

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ: Mẫu số B 02a – DN;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Mẫu số B 03a – DN;

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 09a – DN.

b. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, gồm:

– Bảng cân đối kế toán giữa niên độ: Mẫu số B 01b – DN;

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ: Mẫu số B 02b – DN;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Mẫu số B 03b – DN.

Tải mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 tại đây: Mẫu BCTC theo TT 200

 

Trung Tâm Kế Toán excel Kế Toán Bác Thành

Chuyên dạy học kế toán excel thực tế, Đào Tạo Kế Toán công ty.

ĐT: (024) 3.753.8232  – 0904.766.722 (Mr Kiên)

Web: hocketoanthuchanh.com – Email:info@hocketoanthuchanh.com

ĐC: 69/2/2 Đường D2, P.25, Q.Đông Anh

Học Kế Toán Tại Hà Nội Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC Kế Toán Bác Thành Học Kế toán excel.

Đưa ra một phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here