Tài Liệu Văn Bản Thuế Hiện Hành

Cách xử lý khi mua hàng không có hóa đơn đầu...

 Cách xử lý mua hàng không có hóa đơn đầu vào:  Kể từ ngày 02/08/2014 khoản 2.4 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC: Tất cả các trường...

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp...

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp  khi tính thuế...

Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên và kỳ thi...

Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên và kỳ thi kế toán viên hành nghề năm 2014 Ngày 28/08/2014, Hội Đồng thi Kiểm toán...

Chi phí thuê xe đưa đón nhân viên đi làm có...

Chi phí thuê xe đưa đón nhân viên đi làm có được tính vào chi phí thuế TNDN , thuế TNCN hay không 1. Chi...

Tổng hợp điểm mới Thông tư 151/2014/TT-BTC về thuế

Tổng hợp điểm mới Thông tư 151/2014/TT-BTC về thuế Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTChướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc...

Thông tư 151/2014/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  151/2014/TT-BTC                Hà Nội, ngày 10 tháng 10...

những điểm mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC có hiệu lực...

Tóm tắt những điểm mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 15/11/2014   Thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/11/2014  sửa...

Chăm sóc khách hàng

- Advertisement -

KHÓA HỌC PHỔ BIẾN

DỊCH VỤ PHỔ BIẾN