Tài Liệu Văn Bản Thuế Hiện Hành

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp...

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp  khi tính thuế...

Cách xử lý khi mua hàng không có hóa đơn đầu...

 Cách xử lý mua hàng không có hóa đơn đầu vào:  Kể từ ngày 02/08/2014 khoản 2.4 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC: Tất cả các trường...

Hệ thống tài khoản theo quyết định 200

Hệ thống tài khoản theo quyết định 200 Tải hệ thống tài khoản theo quyết định 200 tại đây : HE THONG TAI KHOAN DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI...

những điểm mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC có hiệu lực...

Tóm tắt những điểm mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 15/11/2014   Thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/11/2014  sửa...

Thông tư 151/2014/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  151/2014/TT-BTC                Hà Nội, ngày 10 tháng 10...

Tổng hợp điểm mới Thông tư 151/2014/TT-BTC về thuế

Tổng hợp điểm mới Thông tư 151/2014/TT-BTC về thuế Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTChướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc...

Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên và kỳ thi...

Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên và kỳ thi kế toán viên hành nghề năm 2014 Ngày 28/08/2014, Hội Đồng thi Kiểm toán...

Chăm sóc khách hàng

- Advertisement -

KHÓA HỌC PHỔ BIẾN

DỊCH VỤ PHỔ BIẾN